Voorwaarden gebruik AlleJuridischeVacatures.nl

AlleJuridischeVacatures.nl (“Site”) is een initiatief van Xceed Media, onderdeel van Blue Skies Information Services (“Blue Skies”).
Blue Skies is gevestigd aan Schoener 71, 1991 XB te Velserbroek en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34109499.

De Site is een “search engine” (zoekmachine) die gespecialiseerd is in het vindbaar/doorzoekbaar maken van vacatures op het internet. De geïndexeerde vacatures zijn afkomstig uit verschillende typen websites, waaronder vacaturesites en bedrijfswebsites. Het indexeren van de vacatures op AlleJuridischeVacatures.nl geschiedt met een werkwijze die grotendeels analoog is aan de techniek/werkwijze van overige “search engines” op het internet.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Xceed Media aan de samenstelling van deze de Site besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze Site wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of niet actueel is. De op of via deze Site aangeboden informatie kan gewijzigd worden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Xceed Media kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de Site geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Xceed Medias sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Site, het gebruik van informatie die door middel van de Site is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de Site te kunnen raadplegen.

De Site bevat verwijzingen naar (vacatures op) websites die door andere partijen dan Xceed Media worden beheerd. Deze verwijzingen worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Xceed Media heeft geen zeggenschap over of enige andere invloed op deze websites. De op deze websites aangeboden vacatures zijn door Xceed Media niet gecontroleerd op juistheid, volledigheid en/of actualiteit. Xceed Media is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de op deze websites aangeboden vacatures of andere informatie.

Privacystatement

Xceed Media, waarvan www.AlleJuridischeVacatures.nl evenals www.JuridischeFuncties.nl en www.juridischevacatures.nl  onderdeel is, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en van bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Xceed Media houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Xceed Media, Schoener 71, Velserbroek. 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, gebruikmaakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met Xceed Media legt Xceed Media gegevens vast. Xceed Media gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Xceed Media, haar groepsmaatschappijen of zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij streeft Xceed Media ernaar rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten, kunt u dit schriftelijk melden aan Xceed Media,  t.a.v. Adresregistratie, Schoener 71, 1991 XB Velserbroek. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Klikgedrag

Op de websites van Xceed Media worden algemene bezoekgegevens, die de identiteit van bezoekers niet vrijgeven, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Xceed Media haar dienstverlening aan u optimaliseren.

Gebruik van cookies

Xceed Media maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken. Aan de hand van een cookie herkent onze website u de eerstvolgende keer dat u op de website langskomt. Met behulp van een cookie kan de website speciaal op u worden ingesteld. Het vormt een hulpmiddel om het gebruik van de website voor u aangenamer te maken. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser (door in uw browser 'cookies off' in te stellen). Als u cookies uitzet, is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten niet kunt gebruikmaken.

Xceed Media en andere websites

Op de sites van Xceed Media treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Xceed Media kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw gegevens door de beheerder van deze websites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 

Wijzigingen

Xceed Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze tekst voor het privacybeleid van Xceed Media.
Meer informatie
Xceed Media
Schoener 71
1991 XB, Velserbroek
Telefoon: (023) 711 21 71

info@xceed.nl


Xceed Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

Laatste wijziging: 1 juni 2012